Chinese|English

Project services

Service map

China Mainland

Anhui, Beijing, Fujian, Hebei, Henan, Hunan, Hubei, Guangdong, Guangxi, Jilin, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Ningxia Hui Autonomous Region, Shanghai, Shandong, Shanxi Province, Tianjin, Zhejiang Province

Hong Kong and TaiwanSouth East Asia

Indonesia, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Thailand

CustomersOur ideology is to achieve win-win between enterprises and the society through corporate social responsibility strategy thinking and employee relations management